Бухгалтерська експертиза


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Бухгалтерська експертиза

Бухгалтерська експертиза є різновидом економічної експертизи. Її актуальність визначається постійними змінами в законодавчій сфері та поступовим переходом на міжнародні стандарти звітності. Ні для кого не секрет – коректне відображення господарських операцій – наріжний камінь прибутковості підприємства. І саме бухгалтерська експертиза надає унікальну можливість виявити не тільки розбіжності і помилки у веденні бухгалтерського та управлінського обліку, але і розкрити фінансові махінації в економічних злочинах.

Виходячи з суб'єкта, який призначає бухгалтерську експертизу, виділяють:
1) судово-бухгалтерська експертиза, призначена згідно з рішенням суду;
2) дослідження бухгалтерської документації за заявою засновника/іншої заінтересованої особи.

Основні задачі бухгалтерської експертизи

Головна задача – визначення на даний момент фінансово-господарського становища підприємства. Основними завданнями перед судовим експертом-економістом є:
- визначення відповідності ведення господарських операцій правилами бухобліку;
- відповідність відображення в бухгалтерській звітності фактів господарських операцій;
- відтворення за спеціальною методикою відсутніх записів;
- факти неправильно внесених операцій;
- встановлення ступеня впливу помилок на госпоперації.

Об'єкти дослідження бухгалтерської експертизи

Головними об'єктами бухгалтерської експертизи є наступні бухгалтерські документи:
- фінансові звіти (баланси підприємства, звіт про фінансові результати, податкові декларації);
- первинні документи (банківські виписки, прибуткові/видаткові накладні, ПКО/ВКО, договори, рахунки, акти виконаних робіт/надання послуг та ін.);
- різні відомості (оборотно-сальдові, журнали-ордери, зарплатні відомості);
- дані з електронних носіїв інформації (вінчестера, CD/DVD, «хмарні» дані).

Дуже часто в процесі проведення бухгалтерської експертизи виникає потреба у комплексній експертизі: бухгалтерсько-кредитній, експертизі по податкових спорах, фінансово-економічній експертизі.

Приблизний перелік питань при призначенні бухгалтерської експертизи

1) Чи правильно проведені касові операції?
2) Чи дотримані всі правила нарахування/виплати зарплати/інших грошових виплат працівникам?
3) Чи поставлені на облік матеріальні цінності, зазначені у первинній документації?
4) Скільки знаходиться матеріальних цінностей на складі за фактом?
5) Чому є невідповідності в документації, яка фіксує бухоблік?
6) Чи коректно кореспондують рахунки згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку?
7) Чи відповідає положенням бухгалтерського обліку операція, яка вноситься в регістри? У разі розбіжності: перелік нормативних актів, які були недотримано.