Фоноскопічна експертиза


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Фоноскопічна експертиза

Задачі фоноскопічної експертизи: 1. З'ясування технічних умов та технології отримання відео- та звукозапису. 2. Ідентифікація особи за фізичними даними голосу. 1. З'ясування технічних умов та технології отримання відео - та звукозапису Приблизний список досліджуваних питань: 1) Чи саме на даному технічному апараті зафіксовані видеофонограмма (фонограма) і її фрагменти? 2) Одне чи кілька технічних пристроїв фіксували конкретні фрагменти відеофонограми/фонограми? 3) Оригінальна дана відеофонограма/фонограма або це копія? 4) Запис відеофонограми/фонограми здійснювався без перерв? 5) Чи змінювалася дана відеофонограма/фонограма? 6) Чи синхронно робився запис відео і звуку у відеофонограму і чи відповідає зміст відеозображення записаному звуку? 7) Одне чи кілька технічних пристроїв фіксували певні фрагменти відеофонограми/фонограми? 8) Які відеофонограми/фонограми містять область видаленої інформації технічного пристрою (цифрового диктофона, змінного носія інформації, іншого пристрою відео-, звукозапису тощо)? 9) Чи є можливість відновити в повному обсязі/частково відеофонограму/фонограму зі змінного носія інформації? 2. Ідентифікація особи за фізичними параметрами голосу Орієнтовний перелік досліджуваних питань: 1) Приймали ці люди участь у розмові, зафіксованій на фонограмі, і які саме слова та фрази ними промовлені? 2) Яка кількість осіб брала участь у розмові, зафіксованій на аудіо - відеозаписі? Для визначення технічних умов та технології отримання фонограми експертові надається: а) оригінал запису; б) оригінал апарату, на якому здійснена фіксація запису; в) додаткове обладнання, що використовувалося для аудіо - відеозапису в повній комплектації: мікрофон, джерело живлення, прилади керування тощо; г) повні відомості про модифікації звукозаписуючого пристрою та додаткове обладнання з зазначенням даних хронометражу видозмін з описом тракту запису від передавача (мікрофони, відеокамери) до приймача (технічного засобу фіксації) із зазначенням кількості каналів та інших супутніх технічних засобів. Для ідентифікації осіб за мовою, яка була зафіксована в записі, фахівцю видають запис з порівняльними зразками у вигляді діалогу або монологу. Записи мовлення фіксуються з високою якістю на професійній техніці, вони мають бути порівнянні з досліджуваними фонограмами в достатньому обсязі (10 хвилин розмови без пауз для кожної особи). У деяких випадках для відбору фонограми запрошується експерт. Визначення текстового змісту розмови, що зафіксована в аудіо-/ відеозаписі, не є складним завданням експертизи внаслідок того, що не пред'являє до себе особливих знань і може здійснюватись звичайним фахівцем.