Депутати скасували монополію на проведення експертиз в кримінальних провадженнях


Депутати скасували монополію на проведення експертиз в кримінальних провадженнях

наші новини
04.10.2019

Верховна Рада України прийняла у другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" (№1009). за документ проголосувало 330 народних депутатів.

Згідно проекту Закону вносяться зміни в Закон України “Про судову експертизу”, зокрема в частину першу статті 7, яку виклали в такій редакції: “Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом”.

До КПК вносяться такі зміни: частину першу статті 242 виклали в такій редакції: «1. Експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права»;

Абзац перший частини другої виклали в такій редакції: “2. Слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити проведення експертизи щодо”; пункт 5 виключити.

Пункт 6 виклали в такій редакції: «6) визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням»;

Статті 243, яка передбачає порядок залучення експерта 1. Експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу.