Кредитні спори з банками


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Кредитні спори

Отримання кредиту майже завжди асоціюється з новими можливостями і перспективами. Прості громадяни і підприємства використовують кредитні гроші для виконання різних потреб та ведення бізнесу. Однак розрахуватися зі своїми боргами вдається не всім – часто це призводить до кредитних спорів з банками. Протистояти самотужки такої великої фінансової структурі, як банк, майже безглуздо. Це пов'язано з тим, що кредитні організації містять у своєму штаті цілі юридичні відділи, які займаються процесом видачі та погашення кредитів. Зрозуміло, що і кредитні суперечки в судах представляють юридично підковані представники банків. Але це не означає, що суперечки з банками апріорі програшні. У багатьох ситуаціях клієнту вдається відстояти свою правоту і виграти суд з банком. Це відбувається як завдяки грамотної юридичної підтримки позичальника, так і завдяки обґрунтованому висновку судового експерта.

Основні причини кредитних спорів з банками:

- оскарження умов кредитних договорів;
- незаконне оформлення кредиту за документами клієнта;
- вирішення питань заставного майна, його втрати, заміни тощо;
- самовільне підвищення процентної ставки банку;
- неправильне нарахування відсотків і комісій за кредитом;
- стягнення заборгованості з позичальника за позовом банку;
- ухилення позичальника від сплати боргу та співпраці з представниками банку з проблемної заборгованості;
- незаконна передача кредитної справи колекторам, які намагаються вилучити майно у позасудовому порядку або здійснюють інші протиправні дії.

Незаконні комісії банків

Вітчизняна практика щодо кредитних спорів свідчить про те, що дуже часто при укладанні кредитних договорів банки включають до договору іпотеки незаконні комісії.

Найчастіше банки стягують наступні додаткові комісії:
- комісія за ведення позикового рахунку;
- комісія за дострокове повернення кредиту;
- комісія за видачу довідок про стан заборгованості позичальника за кредитним договором;
- комісія за розгляд кредитної заявки;
- комісія за видачу кредиту;
- комісія за підтримання ліміту кредитної лінії.

Банк має право на отримання окремої винагороди (комісії) поряд із відсотками за користування кредитом тільки в тому випадку, якщо ця винагорода надається у вигляді самостійної послуги клієнту банку. В інших випадках суд повинен оцінювати, чи можуть зазначені комісії бути віднесені до плати за користування кредитом або ні. При цьому, вирішуючи кредитний спір про стягнення з позичальника належних відсотків за користування кредитом, суд враховує фактичні й юридичні обставини допущених порушень.

Незаконне підвищення відсотків за кредитним договором

В останні роки судова практика щодо збільшення банком процентної ставки в односторонньому порядку отримала однозначну оцінку ВГСУ в Постанові від 24.11.2014 р. (далі за текстом – Постанова).
Так, п.2.7 ч.2 Постанови зазначено, що статтею 10561 Цивільного кодексу України банку забороняється збільшувати розмір фіксованої процентної ставки за кредитним договором (або встановлений кредитним договором порядок сплати змінюваної процентної ставки) за відсутності згоди на це позичальника.

Кредитні спори: захист інтересів позичальника в суді та на досудовій стадії

Практика останніх років свідчить: одним із дієвих способів захисту позичальника під час кредитного спору з банком є призначення судової економічної експертизи (на стадії судового процесу) або проведення економічного дослідження (в процесі досудового врегулювання кредитного спору).

Судова економічна експертиза в господарському або цивільному спорі

Статтею 41 ГПК України передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
ЦПК України відповідно до ст. 143 зазначає, що для з'ясування обставин, які мають значення для справи і потребують спеціальних знань суд призначає експертизу за заявою осіб, що беруть участь у справі.
Отже, під час розгляду справи з кредитного спору сторона позичальника має законні підстави відповідно до норм ГПК та ЦПК надати судді клопотання щодо проведення судової економічної експертизи для виявлення фактів зловживань із боку банка.

Економічне дослідження на стадії досудового врегулювання кредитного спору

Практика розгляду кредитних спорів експертами КНСЕУ доводить: грамотна позиція під час ведення переговорів з представниками банку, підкріплена висновком експерта у формі економічного дослідження, дуже часто є вагомою причиною зменшення відсоткової ставки/зниження тіла кредиту з боку банку (адже обґрунтовані висновки щодо незаконних дій банку, наведені у висновку економічного дослідження, в майбутньому можуть мати визначальний вплив вже на стадії судового процесу).

Судова практика розгляду кредитних спорів

Основною перевагою Київської незалежної судово-експертної установи є достатньо потужна позитивна практика кредитних спорів. Висновки судових експертів КНСЕУ беруться до уваги судами загальної юрисдикції України всіх рівней: позитивні рішення на користь позичальника приймаються судами як на місцевому рівні, так і на рівні апеляційних судів та Вищого господарського суду України.

Судові рішення по кредитних спорах, прийняті за результатами висновків КНСЕУ:

1) рішення Святошинського районного суду м. Києва у цивільній справі № 2-7944/11: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32362357
2) рішення Богуславського районного суду Київської області у цивільній справі № 1004/2134/12: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36888308