Психологічна експертиза, проведення незалежної комплексної психологічної експертизи психологом-експертом в Києві


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Психологічна експертиза

Київська незалежна судово-експертна установа проводить незалежну психологічну експертизу, направлену на вирішення проблем, які виникають під час оцінки явищ, що відносяться до психічної діяльності людини. Психологічна комплексна експертиза – важливий і відповідальний процес. Тому проведення експертизи необхідно довіряти лише професіоналам із спеціальною підготовкою.

Особливості експертизи полягають у тому, що психологічна експертиза – це комплексне дослідження особи, головним завданням якої є визначення у підекспертної особи індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.

Психологічна експертиза в цивільному процесі, як і в кримінальному, потрібна для встановлення різних обставин, які пов’язані з розслідуванням. Ухвала про призначення експертизи виноситься на стадії як попереднього, так і судового слідства з обов’язковим дотриманням порядку призначення експертизи.

Загалом експертиза встановлює такі особливості психологічної діяльності особи та їх прояви, що мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки. Також до компетенції психологічної експертизи можуть бути віднесені будь-які питання психологічного змісту, що потребують застосування спеціальних психологічних знань.

Вирішальну роль у проведенні експертизи грає висновок психолога-експерта, головне завдання якого – розкрити зміст дій конкретних людей, які задіяні у справі, виявити особливості сприйняття цих людей та встановити їх відношення до певних обставин.

Іноді у наших клієнтів виникає потреба у застосуванні психолінгвістичного методу дослідження, який полягає у вивченні змісту документу з наміром визначити відображені в ньому особливості мислення людини, його пам’яті та сприйняття.

На сьогоднішній день стало очевидним, що успіх у багатьох практичних задачах повсякдення залежить від вчасної та компетентної психологічної оцінки. Тому психологічна експертиза та діагностика використовується у профорієнтації, оптимізації процесів навчання та виховання, прийнятті управлінських та кадрових рішень, оцінка психологічного впливу реклами, прогнозуванні міжособистісних відносин, оптимізації рішень в сфері бізнесу, спорту. Із пропозиціями про проведення психологічних досліджень та експертиз до наших експертів-психологів в Києві все частіше звертаються керівники громадських, політичних, навчально-виховних та комерційних структур.