Товарознавча експертиза


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Товарознавча експертиза

Товарознавча експертиза – це дослідження товарів з метою визначення їх якості, а також їх відповідності існуючим стандартам.

  

Товарознавча експертиза проводиться як з ініціативи покупця, так і за бажанням виробника або продавця, який бажає переконатися у відповідній якості продукції. Подібні дослідження призначають і в процесі розслідування кримінальних справ та судових розглядів, пов'язанихіз розкраданнями, підробками товарів та іншими злочинами. Велика частина таких правопорушень здійснюється прихованими методами, виявити які можна тільки при спеціальному вивченні властивостей товару.

  

При проведенні судової товарознавчої експертизи визначаютьсянаступні обставини:

  

- навмисна зміна зафіксованих у супровідній документації даних, що містять інформацію про якість і кількість виробленого товару;

- спотворення способів маркування товарів і даних товарної етикетки;

- навмисна зміна обсягу продукції, зіпсованої в результаті недотримання умов транспортування або зберігання;

- порушення процедури сортування товару, правил приймання продукції, випробувань або розбраковування.

  

Крім порушень, допущених при виробництві товару і оцінки якості продукції, товарознавча експертиза встановлює наявність в досліджуваних об'єктах речовин, шкідливих для здоров'я людини або для навколишнього середовища. Особливо це важливо для дитячих і медичних товарів. Велика кількість товарознавчих експертиз проводиться в процесі розгляду справ, порушених за цивільними позовами, пов'язаними із поділом майна, відшкодуванням збитку при псуванні або пошкодженні майна, продажем неякісних товарів тощо.

  

Предмет та об'єкти товарознавчої експертизи

  

Товарознавча експертиза проводиться компетентними судовими експертами, що мають відповідне свідоцтво Міністерства юстиції України та володіють необхідними знаннями в області товарних характеристик. Предмет дослідження визначається в кожному індивідуальному випадку залежно від цілей товарознавчої експертизи. Зазвичай, предмет товарознавчої експертизи стосується класифікаційної ідентифікації продукту, його стану на момент проведення експертизи, а також визначення причин чи обставин зміни стану та / або характеристик товару. Експерт-товарознавець повинен володіти необхідним рівнем компетенції при наданні висновку в процесі судової товарознавчої експертизи.

  

Об'єктом товарознавчої експертизи є одиниці продовольчої або непродовольчої продукції, а також будь-які матеріальні предмети, що містять інформацію про товарне походження об'єкта дослідження: супровідна документація, технічні описи та рекомендації з використання, зберігання та переміщення виробів. Товарознавчій експертизі підлягають також і об'єкти, які вже були у вжитку, що вибули з ужитку і навіть частини виробу. Слід зазначити, що якщо певний матеріальний предмет не має характерних ознак, що свідчать про його товарної сутності, то його не можна розглядати як об'єкт відповідної експертизи. Якщо, наприклад, в результаті впливу вогню, води або хімічних речовин товар втратив свої конструктивні характеристики, то проведення товарознавчої експертизи не представляється можливим.

   

Порядок проведення товарознавчої експертизи

   

Порядок проведення товарознавчої експертизи включає в себе традиційні для подібних експертиз етапи:

  

1. Визначення предмета дослідження та формулювання запитань, на які належить відповісти судовому експерту-товарознавцю.

2. Досконале вивчення всіх документів, що відносяться до об'єкта дослідження товарознавчої експертизи.

3. Безпосередній аналіз об'єкта дослідження, що включає візуальний огляд виробу та проведення специфічних оціночних заходів.

4. Оформлення експертного висновку в письмовому вигляді за підписом судового експерта, який проводив товарознавчу експертизу. В експертний висновок вноситься опис усіх проведених експертних заходів, письмові висновки експерта, його відповіді на поставлені питання, рекомендації (за необхідності). До висновку прикріплюються копії всіх документів, вивчених в процесі дослідження. Експертний висновок носить доказовий характер при використанні його в процесі судового розгляду.

  

Завдання, які вирішуються в процесі здійснення товарознавчої експертизи

   

Виходячи із цілей товарознавчої експертизи та визначеного нею предмета аналізу, судовому експерту надається перелік завдань, які вирішує товарознавча експертиза. Найбільш часто перед експертом ставляться наступні завдання:

   

1. Ідентифікація об'єкта товарознавчої експертизи, тобто визначення приналежності конкретних екземплярів продукції або деякої кількості товарних одиниць одного типу (марки, моделі, сорту або виду).

2. Визначення відповідності якості товару приписами нормативних документів (стандартів, ГОСТів та ін.), Сертифікатам якості або еталонним зразкам.

3. Встановлення змін якості товару, які сталися внаслідок псування об'єкта, присутності дефектів та їх відображення на якості продукції.

4. Встановлення відповідності характеристик, які зазначені в інформації про продукцію,яка зафіксована на упаковці товару (етикетці, ярлику, самому виробу). До переліку характеристик продукції відносяться: склад виробу, використана при виготовленні сировина та інші матеріали, конструкція, дані про належних розмірах вироби, технічні параметри та ін.

5. Визначення правильності обчислення природнього убутку продукції.

6. Визначення відповідності способів і засобів пакування товару приписами нормативної документації.

7. Встановлення відповідності способів, строків та умов перевезення товару приписами нормативних документів.

8. Визначення відповідності умов експлуатації товарів інформації, яка зазначена у супровідних документах.

9. Аналіз зміни якості продукції в результаті впливу певних факторів.

10. Визначення ринкової вартості товару, а також зміни вартості внаслідок порушення його фактичного стану.

11. Визначення порушень, допущених при оформленні супровідної документації, що призвели до недотримання прав споживачів.

12. Встановлення фактів порушення господарської діяльності організації, що призвели до виробництва і продажу товарів неналежної якості.

  

Питання, на які відповідає судовий експерт під час проведення товарознавчої експертизи

  

Судовий експерт, який проводить товарознавчу експертизу, відповідає на досить широке коло питань, що стосуються різноманітних характеристик досліджуваного об'єкта, сфери його застосування, стану товару, факторів збереження об'єкта або обставин, що викликали зниження його якості. При постановці питань слід враховувати компетенцію експерта в галузі товарознавчої експертизи. Так, існує певний перелік питань, на які експерт-товарознавець не має права відповідати. Наприклад, фахівець не може визначити, чи належать дві частини одному й тому ж товару. Для встановлення подібних фактів потрібне проведення інших видів експертиз із залученням матеріалознавчого або трасологічного аналізу. Товарознавець може визначити, чи належать досліджувані частини об'єкта одному виду виробів (однієї моделі одягу, наприклад).

  

Отже, перелік основних питань, які ставляться при проведенні товарознавчої експертизи:

   

1. Чи відповідає якість товару інформації, зазначеної на упаковці або в супровідній документації?

2. Чи збігається фактична кількість товару даним, що містяться на упаковці?

3. Які фактичні характеристики товару?

4. Чи збігаються фактичні характеристикиі з маркуванням на етикетці або упаковці?

5. Які відмінності між встановленими характеристиками товару і показниками, що містяться на упаковці або в супровідній документації?

6. Чи відповідає якість досліджуваного об'єкта приписам стандартів, розроблених для даної групи товарів?

7. У чому виражені відхилення якості товару від даних стандартів?

8. Чи припустима реалізація досліджуваної продукції? Чи можлива її переробка або утилізація?

9. Чи відповідає упаковка приписам відповідних стандартів якості?

10. Чи могли умови зберігання вплинути на зміну якості досліджуваного об'єкта?

11. Які правила приймання товару могли бути порушені?

12. Чи є у досліджуваного об'єкта дефекти?

13. У чому причини виникнення дефектів?

14. Чи мають дефекти виробниче походження?

15. Чи вірно обрана методика нарахування норми природного убутку, враховуючи фактичні умови транспортування та зберігання товару?

16. Яка залишкова вартість пошкодженого виробу?

17. Яка вартість досліджуваного об'єкта з урахуванням зносу безпосередньо перед впливом на нього пожежі, залиття та ін.?

18. Наскільки знизилися якість і ціна товару, пошкодженого в результаті залиття, пожежі, забруднення хімічними речовинами?