Будівельно-технічна експертиза, проведення незалежної судової будівельно-технічної експертизи в Києві


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Будівельно-технічна експертиза

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи важливе значення має точність формулювання поставлених питань.

  

Перелік питань, які вирішує судова будівельно-технічна експертиза:

  

1. Яка дійсна (відновна, залишкова) вартість (вказується об'єкт) на момент проведення експертизи (або інший період)?

2. Яка вартість проектних робіт з будівництва, реконструкції (розширенню, ремонту) (зазначається об'єкт)?

3. Яка загальна вартість будівництва (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об'єкт) на період (зазначається дата)?

4. Яка вартість будівельно-монтажних робіт, використаних будівельних матеріалів та експлуатації машин і механізмів при будівництві (реконструкції, розширення, ремонту) (зазначається об'єкт) на період (зазначається дата)?

5. Чи відповідає проектно-кошторисна документація (зазначається об'єкт) вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва (за необхідності визначити на інший період, вказується період)?

6. Чи відповідають фактичні об'єкти і вартість виконаних будівельних робіт (вказати об'єкт) даним проектно-кошторисної документації і даних актів виконаних робіт?

7. У якому технічному стані знаходиться об'єкт або інженерні комунікації (вказується адреса)?

8. Придатний об'єкт (вказується адреса) до експлуатації?

9. Яка причина незадовільного (аварійного) технічного стану об'єкта, приміщення (вказати адресу)?

10. Яка причина аварії інженерних комунікацій або конструкцій, елементів будівель і споруд об'єкта (вказати адресу)?

11. Яка причина деформації елементів будівельних конструкцій (вказати об'єкт)?

12. Чи відповідає якість виконаних будівельних робіт вимогам нормативних документів?

13. Чи є причинний зв'язок між відхиленнями від вимог нормативних документів (вказати період), проектів, технології виконання будівельних робіт (вказати об'єкт) і якістю виконаних робіт?

14. Чи дотримані вимоги нормативних документів з техніки безпеки при будівництві (вказати об'єкт)?

15. Чи дотримані вимоги нормативних документів технології будівельного виробництва при будівництві (вказати об'єкт)?

16. Чи правильно застосовані чинні норми на списання будівельних матеріалів в технічних звітах?

17. Чи відповідає технічна експлуатація інженерних комунікацій, елементів будівельних конструкцій вимогам нормативних документів?

18. Яка причина затоплення приміщення (вказати адресу)? 19. Чи відповідає кваліфікація потерпілого характером виконуваних ним робіт?

20. Чи існує причинний зв'язок між відхиленнями від вимог техніки безпеки, незадовільним (аварійним) технічним станом будівельних конструкцій (обладнання) (вказати об'єкт) і нещасним випадком?

21. Чи існує причинний зв'язок між незадовільним технічним станом інженерних комунікацій, елементів будівельних конструкцій та споруд і заливкою об'єкта (вказати адресу)?

22. Чи існує причинний зв'язок між відхиленням від вимог нормативних документів і заливкою об'єкта?

23. Чи можливо поділ житлового будинку (вказати адресу) в рівних частках (вказати частки)?

24. Визначення порядку користування житловим будинком, квартирою (вказати адресу) в рівних частках (вказати частки) за умови, що кожен із співвласників користується зазначеними приміщеннями (вказати перелік приміщень).

25. Визначення порядку користування земельною ділянкою в ідеальних частках (вказати частки та адреса). Для вирішення цього питання необхідні вже існуючі вихідні дані - поділ або порядок користування житловим будинком, надвірними будівлями.

26. Чи мають місце відхилення між площею і межами фактичного користування земельною ділянкою (вказати адресу) і площею і кордонами, які вказані в правовстановлюючих документах?

  

При підготовці до призначення будівельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об'єктами експертизи.