Незалежна економічна експертиза


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Економічна експертиза

В сучасних ринкових умовах чимало суб'єктів господарювання (юридичних осіб та приватних підприємців) та звичайних громадян стають учасниками судового розгляду з найрізноманітніших приводів - від адміністративних спорів з контролюючими органами до кримінальних справ про розкрадання та нанесення матеріального збитку.

     

Як правило, в подібних ситуаціях кращим варіантом захисту в судовому процесі є проведення економічної експертизи кваліфікованим спеціалістом, яка має на меті: - дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності; - дослідження документів про економічну діяльність підприємств; - дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

   

Дослідження в рамках економічної експертизи ґрунтується на вивченні господарської діяльності підприємства, процесі формування фінансових показників за проведеними операціями та правильності відображення їх в обліку.

   

Метою економічної (бухгалтерської) експертизи є виявлення спотворень обліку таких негативних явищ як нестача, допущення збитків, безхазяйність, крадіжки цінностей та ін.

     

Судово-бухгалтерська експертиза — аналіз фінансово-господарської діяльності юридичної особи, який проводиться судовим експертом-бухгалтером для вирішення певного переліку питань. Економічна сутність судово-бухгалтерської експертизи розкривається в сфері фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту, економічного аналізу, ревізії. Коло питань, які може вирішувати судово-економічна експертиза, необмежене і залежить від конкретних фактів порушень, виявлених в ході ревізій та перевірок. При цьому питання, які стали предметом розслідувань, обмежуються рамками чинного законодавства про судову експертизу та інструкції про призначення та проведення судових експертиз.