Експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення незалежної експертизи об'єктів інтелектуальної власності в Києві


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності

Київська незалежна судово-експертна установа надає послуги з проведення судових експертиз, які пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності, в Києві, а також в інших містах України. Саме висновок експертизи є головним аргументом у відстоюванні прав на об’єкти інтелектуальної власності. Наша установа має значний теоретичний потенціал і великий практичний досвід, що дозволяє нам ефективно, якісно та у стислі терміни виконувати замовлення на проведення експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

До об'єктів інтелектуальної власності належать:

- об'єкти промислової власності (винаходи та корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг (торговельні марки), комерційні найменування, географічні зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, порід тварин).
- об'єкти авторського права та суміжних прав (літературних і художніх творів, аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи та пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; і т.п. ).

Головне призначення інтелектуальної власності – приносити прибуток власнику прав на неї. Звичайно, що створюючи об’єкт інтелектуальної власності або набуваючи права на нього, кожен бажає отримати при цьому економічну вигоду.

Варто відзначити, що право інтелектуальної власності становить досить складну частину цивільного права. Набуття прав на об’єкт інтелектуальної власності та ефективний захист цих прав повинен ґрунтуватися на надійній нормативній та науковій базі, вимагає кваліфікованого проведення експертних досліджень, оцінки інтелектуальної власності.

Оцінка та експертиза інтелектуальної власності – це визначення властивостей об'єктів інтелектуальної власності та встановлення в грошовому еквіваленті корисності кінцевих результатів інтелектуальної діяльності та засобів індивідуалізації послуг чи робіт, індивідуалізації продукції, індивідуалізації юридичної особи. Експертиза також необхідна при розрахунку завданих збитків у результаті порушення інтелектуальних прав власності.