Почеркознавча експертиза


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Почеркознавча експертиза

Почеркознавча експертиза - комплекс заходів, що спрямовані на встановлення приналежності почерку рукописа й підпису конкретній людині. Зазвичай застосовується для визначення справжності підпису або виявлення фальсифікації документа.

Почеркознавче дослідження має свої певні особливості. Так, при його проведенні труднощі в основному полягають у тому, що жодна людина не має стійких письмово-рухових навичок. Адже почерк може змінюватися залежно від психо-емоційного стану, зручності пози під час написання, типу ручки, інших незначних побутових факторів, які здатні суттєво змінювати почерк людини.

Почеркознавча експертиза здійснюється експертом-почеркознавцем, що має знання в сфері судового почерковедення.

Основні цілі, які ставить перед собою почеркознавча експертиза, полягають у наступному:
1. Ідентифікаційні - допомагають встановити або спростувати конкретного виконавця рукопису або підпису;
2. Діагностичні - необхідні для встановлення максимальної інформації про особу, яка писала текст (дослідження суб'єктивних якостей, психофізіолгічний стан та інші відомості);
3. Ситуаційні дослідження - визначають об'єктивні умови написання рукопису (в якій позі підписаний документ, чи був навмисно перекручений почерк тощо).

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація особи, яка написала рукопис або підпис. Однак в процесі експертного дослідження можна встановити наступне:
- з'ясувати, чи виконувався підпис однією людиною або кількома особами;
- визначити строки давності виконання тексту.
Як правило, для дослідження надаються рукописні або цифрові записи, відскановані/сфотографовані копії документів.

Експертиза почерка найчастіше дає відповідь на наступні питання:

1. Хто виконав рукописний запис або підпис, що знаходиться в документі?
2. Чи зроблений підпис особисто конкретною людиною або підпис фальсифіковано?
3. Чи були чинники або умови, які заважали підписанню/складанню документа?
4. Який приблизний вік людини, почерк якого досліджується?
5. Чи відповідає підпис документа даті, коли він був підписаний?