Земельно-технічна експертиза, проведення незалежної судової земельно-технічної експертизи в Києві.


ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

види експертиз

Земельно-технічна експертиза

Земельно-технічна експертиза є одним із видів інженерно-технічної експертизи. Даний вид експертизи офіційно затверджений Наказом Міністерства юстиції України і затверджений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.
Виходячи із судової практики можна виділити наступні питання, які найбільш часто ставляться суддею на вирішення експерта під час призначення судової земельно-технічної експертизи.
При підготовці до призначення земельно-технічної експертизи і формулюванні питань особа, яка призначає експертизу, повинна надати експерту матеріали, які є об'єктами експертизи.

Приблизний перелік питань, які ставляться судом під час проведення земельно-технічної експертизи:

1. Чи відповідає на місцевості межа земельної ділянки загальною площею 0,198 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, яка розташована у смт Бородянка та належить П, межам, вказаним у державному акті на право приватної власності на землю серії І-КВ за № 0, виданого 29.07.2012 року?
2. Чи відповідають на місцевості межі земельних ділянок площею 0,10 га з цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 32........, та площею 0,25 га з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування жилого будинку, кадастровий номер 32.........: що належить М, за договорами купівлі-продажу від 11.05.2012 року, межам цих ділянок, зазначених у правовстановлюючих документах?
3. Чи відповідають на місцевості межі земельних ділянок площею 0,25 га з цільовим призначенням – з метою будівництва й обслуговування жилого будинку за кадастровим номером 32......., та площею 0,452 га з цільовим призначенням – з метою ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 32........., що належить С, за договорами купівлі-продажу від 11.05.2012 року, межам цих ділянок, зазначених у правовстановлюючих документах?
4. Чи співпадають координати земельних ділянок П, зазначених у правовстановлюючих документах, координатам, зазначеним у правовстановлюючих документах земельних ділянок М?
5. Чи співпадають координати земельних ділянок П, зазначені у правовстановлюючих документах, координат, зазначеним у правовстановлюючих документах земельних ділянок С?
6. Чи є накладання земельних ділянок між собою, що належать позивачу та відповідачам М, С, якщо є, то яка площа накладання?
7. Чи є земельні ділянки, що розташовані за адресою Київська область, Бородянський район, з наступними кадастровими номерами:
- земельна ділянка загальною площею 1,5103 га, кадастровий номер 3221;
- земельна ділянка загальною площею 1,7651 га, кадастровий номер 3222;
- земельна ділянка загальною площею 1,5099 га, кадастровий номер 3223;
- земельна ділянка загальною площею 0,7551 га, кадастровий номер 3224;
- земельна ділянка загальною площею 0,7550 га, кадастровий номер 3225;
- земельна ділянка загальною площею 0,7551 га, кадастровий номер 3226;
- земельна ділянка площею 0,7550 га кадастровий номер 3227, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Л» та
- земельна ділянка загальною площею 0,7551 га, кадастровий номер 3228, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «У», такими земельними ділянками, що утворилися із наступних земельних ділянок:
- земельна ділянка загальною площею 1,5100 га (кадастровий номер земельної ділянки: 3229), що розташовані за адресою: Київська область, Бородянський район?